!function(c,h,i,m,p){m=c.createElement(h),p=c.getElementsByTagName(h)[0],m.async=1,m.data-privacy-src=i,p.parentNode.insertBefore(m,p)}(document,"script","https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/c26df2dee841713dab6c8ac8c/7fd685071c397848c3caf2c6e.js");

Infections

17 03, 2020

कोरोना व्हायरस आणि आहार : शंका समाधान

By |2020-03-19T16:05:07+05:30March 17th, 2020|Healthy Life|1 Comment

1. कोरोना व्हायरस अन्नाद्वारे संक्रमित होऊ शकतो का? नाही. असा कोणताही शास्त्रीय पुरावा नाही. कोरोनाला वाढण्यासाठी होस्ट (मनुष्य किंवा प्राणी) यांची आवश्यकता असते. तो अन्नात वाढू शकत नाही. 2. अंडी, कोंबडी किंवा माश्यांमधून कोरोना पसरु शकतो का? कोरोनाचा प्रसार प्राण्यांपासून (विशेषत: खवले मांजर, वटवाघूळ [.....]

17 03, 2020

Diet and Corona Virus

By |2020-03-17T17:05:41+05:30March 17th, 2020|Healthy Life|0 Comments

Diet and Corona Virus 1. Can CoronaVirus be transmitted through food? No, there is no such evidence. Corona Virus needs a host (human or animal) to grow. It cannot grow in food. 2. Can corona be passed through eggs, chicken or fish? The source [.....]