!function(c,h,i,m,p){m=c.createElement(h),p=c.getElementsByTagName(h)[0],m.async=1,m.data-privacy-src=i,p.parentNode.insertBefore(m,p)}(document,"script","https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/c26df2dee841713dab6c8ac8c/7fd685071c397848c3caf2c6e.js");

Women’s Health

Every Pregnancy Should Be Wanted

#contraception_day We still live in a society where channels are changed rapidly when a television advertisement of condom pops up. We avoid seeing such things when children are around because we believe things should get exposure at the right time and and at the right [.....]

By |2021-09-15T10:18:36+05:30September 2nd, 2021|Campaigns, Women's Health|0 Comments

माझी स्त्री मार्गदर्शिका by Suvarna Domde Nitnaware

मार्गदर्शिका म्हणजे मार्ग दाखवणारी, आपल्या चांगल्या- वाईटामध्ये समप्रमाणात सहभाग घेणारी, स्वतः खंबीरपणे प्रत्येक आव्हानाला उत्तर देणारी आणि द्यायला शिकवणारी. प्रत्येकाला एका प्रेरणेची, उत्साहाची गरज असते. अशा माझ्या प्रेरणास्रोत म्हणजे डॉ. कविता बक्षी मॅडम! होय, माझ्यासारख्याच त्या इतर अनेक विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शिका आहेत, प्रेरणास्रोत आहेत. प्रत्येक आव्हान [.....]

By |2021-03-14T15:54:48+05:30March 5th, 2021|Women's Health|0 Comments

My woman mentor by Vaidehi Oak

Who is a mentor?  A mentor helps you to see the hidden talent within yourself , explore your own qualities, focus on your skills and grow. Knowingly or unknowingly her behavior gives you the instruction to take good steps and the path of life. Her [.....]

By |2021-03-14T15:54:41+05:30March 5th, 2021|Women's Health|1 Comment

My Woman Mentor by Saba Firdous

A mentor is one of the most important persons in one’s life with a key objective of bringing significant positive impact in mentee’s choices and decision making. When I attended my first class at London Metropolitan University, I was inspired to pursue PhD and considered [.....]

By |2021-03-08T19:51:33+05:30March 5th, 2021|Women's Health|0 Comments

माझी स्त्री मार्गदर्शिका – साने बाई

४० वर्षांपूर्वीची गोष्ट. पुण्यातील गरवारे कॉलेजमध्ये मी शास्त्र शाखेत शिकत होते.   वनस्पतीशास्त्र विभागात आमचं जाणं येणं असायचं. तेव्हा एक खणखणीत आवाज नेहमी कानी पडायचा. आवाज बॉटनीच्या एचओडींचा असल्य़ाचं कळलं. आवाजाची मालकिण एक कृश बांध्याची मध्यमवयीन स्त्री होती. उंच, नेसलेली साधीशीच धुवट साडी, चष्मा आणि वेणीला [.....]

माझी स्त्री मार्गदर्शिका By Prachi Warghane

न्युट्रिशन च्या जगात पाऊल ज्यांच्यामुळे ठेवलं, अनोळखी जग ओळखीच करुन दिलं. पहिल्याच भेटीत जिने आपलस केलं, जणु ही जुनी सखीच भासली!   कधी आई म्हणुन, कधी मैत्रीण म्हणुन तर कधी शिक्षिका बनुन जी पाठीशी उभी राहीली, ती फक्त आणि फक्त माझी मार्गदर्शिका होती!   नेहमीच [.....]

By |2021-03-08T13:54:05+05:30March 5th, 2021|Women's Health|4 Comments

माझ्या स्त्री मार्गदर्शिका By Mayura Mahajani

आपली पहिली स्त्री मार्गदर्शक असते ती आपली आई. ती सदैव आपले हितच पहात असते. त्याचप्रमाणे माझ्या  आहारशास्त्र या विषयात ज्यांचे मला मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले , माझ्या आत्तापर्यंतच्या प्रवासला जी योग्या दिशा दिली त्यांच्या विषयी  लिहिताना मला खुप आनंद होत आहे. आज मी जिथे पोहोचले आहे [.....]

By |2021-03-08T15:00:21+05:30March 5th, 2021|Women's Health|0 Comments