!function(c,h,i,m,p){m=c.createElement(h),p=c.getElementsByTagName(h)[0],m.async=1,m.data-privacy-src=i,p.parentNode.insertBefore(m,p)}(document,"script","https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/c26df2dee841713dab6c8ac8c/7fd685071c397848c3caf2c6e.js");

Covid Diaries

Home|Covid Diaries

We recovered from Covid

#we_recovered Living in the same house for years with our own daily routines and living in isolation in a room 24*7 together are pole apart experiences. We two brothers and our father caught up by corona somehow. My father was admitted to hospital for few [.....]

By |2021-06-21T16:07:44+05:30June 21st, 2021|Campaigns, Covid Diaries|Comments Off on We recovered from Covid

Black Fungus (Mucormycosis) in COVID 19

Mucormycosis ( Black Fungus ) काळी बुरशी चा आजाराविषयी थोडक्यात : 1 COVID मधुन बरे झाल्यावर 2-3 weeks मध्ये याची लक्षणे दिसुन येतात 2 Uncontrolled Diabetes हे प्रमुख कारण. Diabetes नसलेल्यांमध्ये हा आजार आढळून येत नाही 3 आधीच COVID मुळे प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यात अनियंत्रित [.....]

By |2021-06-06T16:36:16+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries, COVID19 Updates|0 Comments

Cytomegalo Virus Infections in COVID 19

Cytomegalo Virus ज्याला CMV असे commonly संबोधले जाते त्या बद्दल थोडक्यात Mucormycosis नंतर आता ह्याची चर्चा असेल खरे तर AIDS patients म्हणजे च ज्यांची प्रतिकार शक्ती खुप च खालावली आहे त्याच्या मध्ये आढळणारा आजार पण आता Critical / Severe COVID रुग्णांमध्ये ह्या cases पण आढळून [.....]

By |2021-06-06T16:36:46+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries, COVID19 Updates|0 Comments

HRCT Thorax & its reports interpretation for COVID 19

HRCT Thorax व त्यांचे Reports ह्या विषयी थोडक्यात 1 सरसकट सगळ्यां COVID रुग्णांना HRCT scan करावा लागत नाही 2 COVID positive patients ने न सांगतां स्वतःहून करू नये 3 कमी न होणारा ताप , छातीमध्ये दडपण , श्वास घेण्यास त्रास , कमी होणारे oxygen प्रमाण [.....]

By |2021-06-06T16:36:57+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries|0 Comments

Grief Management in COVID 19 Pandemic

18 दिवसांच्या घनघोर युद्धांनंतर माता गांधारी पुत्र वियोगाने कुरुक्षेत्रावर दुःखांत बसलेली असते आपल्या सर्व मुलांचा मृत्युचे दु:ख सहन करण्यापलीकडे त्यांच्या मनामधुन काही केल्या हे विचार जात नसतात भगवान श्रीकृष्ण मातेचे सांत्वन करण्यासाठी तिथे येतात सर्व काही टाळतां येण्यासारखे असताना ही कृष्णा ने महाभारतकालीन युद्ध टाळले [.....]

By |2021-06-06T16:37:10+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries|0 Comments

Role of COVID 19 Warriors

Corona च्या लढाई मध्ये सगळ्या frontline workers च्या कामाचे जेवढे कौतुक करावे ते कमी च मग ते doctors असो , paramedic nursing staff असो , support services मधले pharmacist , technicians असो वा प्रशासकीय / पोलीस यंत्रणे मधील अधिकारी कर्मचारी , किंवा मग स्वच्छता कर्मचारी [.....]

By |2021-06-06T16:18:10+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries|0 Comments

COVID 19 and Blood Clots ,Thrombosis

COVID आणि रक्तवाहीन्यांमधील गाठी ( clots / thrombosis ) ह्या विषयी थोडक्यात : 1 COVID patients मध्ये रक्तामधे clots / thrombosis चे प्रमाण significant आहे. heart attack / paralysis / venous thrombosis etc हे आजार ही वाढत आहेत च 2 ज्यांना खुप आधी COVID झाला [.....]

By |2021-06-06T16:00:30+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries, COVID19 Updates|0 Comments

Don’t have Oximeter ? No worries

Oximeter जवळ नाही , चिंता नको जर room air / मोकळ्या हवे मध्ये आरामात श्वास घेतां आहात : O2 levels 95% पेक्षा जास्त एक पुर्ण वाक्य न अडखळता व्यवस्थीत बोलत आहात , तर O2 levels 95 % पेक्षा जास्त एक वाक्य पुर्ण पणे बोलताना दम [.....]

By |2021-06-06T16:11:06+05:30May 29th, 2021|Covid Diaries, COVID19 Updates|0 Comments