!function(c,h,i,m,p){m=c.createElement(h),p=c.getElementsByTagName(h)[0],m.async=1,m.data-privacy-src=i,p.parentNode.insertBefore(m,p)}(document,"script","https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/c26df2dee841713dab6c8ac8c/7fd685071c397848c3caf2c6e.js");

Blog

6 06, 2021

Black Fungus (Mucormycosis) in COVID 19

By |2021-06-06T16:36:16+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries, COVID19 Updates|0 Comments

Mucormycosis ( Black Fungus ) काळी बुरशी चा आजाराविषयी थोडक्यात : 1 COVID मधुन बरे झाल्यावर 2-3 weeks मध्ये याची लक्षणे दिसुन येतात 2 Uncontrolled Diabetes हे प्रमुख कारण. Diabetes नसलेल्यांमध्ये हा आजार आढळून येत नाही 3 आधीच COVID मुळे प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यात अनियंत्रित [.....]

6 06, 2021

Cytomegalo Virus Infections in COVID 19

By |2021-06-06T16:36:46+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries, COVID19 Updates|0 Comments

Cytomegalo Virus ज्याला CMV असे commonly संबोधले जाते त्या बद्दल थोडक्यात Mucormycosis नंतर आता ह्याची चर्चा असेल खरे तर AIDS patients म्हणजे च ज्यांची प्रतिकार शक्ती खुप च खालावली आहे त्याच्या मध्ये आढळणारा आजार पण आता Critical / Severe COVID रुग्णांमध्ये ह्या cases पण आढळून [.....]

6 06, 2021

HRCT Thorax & its reports interpretation for COVID 19

By |2021-06-06T16:36:57+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries|0 Comments

HRCT Thorax व त्यांचे Reports ह्या विषयी थोडक्यात 1 सरसकट सगळ्यां COVID रुग्णांना HRCT scan करावा लागत नाही 2 COVID positive patients ने न सांगतां स्वतःहून करू नये 3 कमी न होणारा ताप , छातीमध्ये दडपण , श्वास घेण्यास त्रास , कमी होणारे oxygen प्रमाण [.....]

6 06, 2021

Grief Management in COVID 19 Pandemic

By |2021-06-06T16:37:10+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries|0 Comments

18 दिवसांच्या घनघोर युद्धांनंतर माता गांधारी पुत्र वियोगाने कुरुक्षेत्रावर दुःखांत बसलेली असते आपल्या सर्व मुलांचा मृत्युचे दु:ख सहन करण्यापलीकडे त्यांच्या मनामधुन काही केल्या हे विचार जात नसतात भगवान श्रीकृष्ण मातेचे सांत्वन करण्यासाठी तिथे येतात सर्व काही टाळतां येण्यासारखे असताना ही कृष्णा ने महाभारतकालीन युद्ध टाळले [.....]

6 06, 2021

Role of COVID 19 Warriors

By |2021-06-06T16:18:10+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries|0 Comments

Corona च्या लढाई मध्ये सगळ्या frontline workers च्या कामाचे जेवढे कौतुक करावे ते कमी च मग ते doctors असो , paramedic nursing staff असो , support services मधले pharmacist , technicians असो वा प्रशासकीय / पोलीस यंत्रणे मधील अधिकारी कर्मचारी , किंवा मग स्वच्छता कर्मचारी [.....]

6 06, 2021

COVID 19 and Blood Clots ,Thrombosis

By |2021-06-06T16:00:30+05:30June 6th, 2021|Covid Diaries, COVID19 Updates|0 Comments

COVID आणि रक्तवाहीन्यांमधील गाठी ( clots / thrombosis ) ह्या विषयी थोडक्यात : 1 COVID patients मध्ये रक्तामधे clots / thrombosis चे प्रमाण significant आहे. heart attack / paralysis / venous thrombosis etc हे आजार ही वाढत आहेत च 2 ज्यांना खुप आधी COVID झाला [.....]

2 06, 2021

The Value of Silence – An Eternal Gift

By |2021-06-02T13:36:08+05:30June 2nd, 2021|Healthy Life|Comments Off on The Value of Silence – An Eternal Gift

Silence is a source of great strength! Most of us do not like silence, because it does force us to confront ourselves. In fact, it is sometimes about what we find staring back at us that we term as emptiness. We are also fearful of [.....]

29 05, 2021

Don’t have Oximeter ? No worries

By |2021-06-06T16:11:06+05:30May 29th, 2021|Covid Diaries, COVID19 Updates|0 Comments

Oximeter जवळ नाही , चिंता नको जर room air / मोकळ्या हवे मध्ये आरामात श्वास घेतां आहात : O2 levels 95% पेक्षा जास्त एक पुर्ण वाक्य न अडखळता व्यवस्थीत बोलत आहात , तर O2 levels 95 % पेक्षा जास्त एक वाक्य पुर्ण पणे बोलताना दम [.....]