Health Articles - Just for Hearts

Toll Free No.:1800-233-3337 (9AM- 5PM IST)

Contact No.:020 27293337 (9AM - 8PM)

Health Articles

After bath Freshness | Just for Hearts

 चला आंघोळीला  – (भाग  4 ) आंघोळ केल्यानंतर एकदम मस्त वाटतं ना. ! का ? एवढं फ्रेश का वाटतं ? “धुतल्यामुळे ” मन आत्मा आणि शरीर. मळ निघून जातो यांच्यावरचा ! त्यासाठीच […]

Shower with ayurvedic way | Just for Hearts

चला आंघोळीला  ( भाग  2 ) आपण कोणत्या पाण्याने आंघोळ करतोय, ते पाणी आपणाला सोसवणारे आहे का ? याचा विचार जसा आपण स्वतः चांगला करू शकतो, तसाच एक ऊत्तम जाणकार वैद्य देखील […]

Your guide to a healthy summer \ Blogs \ Just for Hearts

As a kid I remember desperately waiting for the last day of school and for the summer vacations to start. Just the memory makes me feel enthralled. The aroma of […]

Ayurvedic anti oxidant for skin | Just for Hearts

व्यायाम आणि मर्दन झाल्यावर अंगावरची सगळी छिद्रे मोकळी झालेली असतात. या मोकळ्या छिद्रातून आपणाला हवी ती रसद्रव्ये शरीरात भरता येतात. शरीरामधे औषधे देण्याचे काही महत्वाचे मार्ग आहेत. नाक, कान, नखे, मूत्रमार्ग, […]

Importance of lotangan | Just for Hearts

लोळणे म्हणजे लोटांगण आणि गादीवर किंवा बिछान्यावर नव्हे तर जमिनीवर. नेहेमी झोपतो तसे झोपून हात डोक्यावर नमस्कार अवस्थेत किंवा हात पोटावर घेऊन शरीराला गुंडाळत गुंडाळत गोलगोल फिरायचे, म्हणजे  लोटांगण ! (कोकणात […]

Exercise and weight loss , Just for Hearts

व्यवहारात वजन आणि जाडी वेगवेगळी बघायला मिळते. काहीजण अंगलटीनेच जाड दिसतात, पण प्रत्यक्षात तेवढं वजन दिसत नाही. (बडा घर पोकळ वासा) काही जणांची जाडी दिसत नाही, पण वजन योग्य भरलेले […]

World Health Day - Beat diabetes \ Blogs \ Just for Hearts

According to statistics given by WHO suggests that near about 422 people worldwide have diabetes and number like to increase more than double in next 20 years.  So are we […]

Coconut in your kitchen

कोकणातल्या जवळजवळ प्रत्येक तिसर्‍या  घरात गावठी घरच्या नारळाचे तेल असतेच. एवढी खोबरेलाची मुबलकता आहे. परंपरेने जेवणामधे खोबरेल तेल वापरले जात होते. अगदी वाळणीच्या, भाजलेल्या माश्यावर देखील !( हा परानुभव !) […]

Importance of coconut oil

“अभ्यंगम् आचरेत नित्यम् स जरासह वातः । दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायुः स्वप्नसुत्वक दार्ढ्यकृत ।।” नित्य नियमाने केलेले अभ्यंग म्हणजेच तेल मालीश किती गुणकारी आहे ! भरपूर काम केल्यानंतर आलेला थकवा नाहीसा करणे, अंगावर […]

Daily Massage by Coconut Oil

रोज तेलाचे मालीश करावे, असं म्हटलं तर जसं हाताला अत्तर लावतात तेवढेच तेल पूर्ण अंगाला पुरवून पुरवून लावणारी मंडळी आम्ही पहातो. असे कंजुषी तेल वापरून बलाढ्य वात कमी होण्याची अपेक्षा […]