Blog - Health, Heart, Lifestyle & more

Contact No. - Pune : 020 27293337, 65273337 (10AM - 8PM) | Delhi : 0120 6447663 (10AM- 8PM)

hydration | reasons to drink water | Just for hearts

जेणाच्या सुरवातीला पाणी पिऊ नये. कृशता येते. जेवणानंतर लगेचच पिऊ नये. स्थूलत्व वाढते. जेवताना पाणी पिणे हे सर्वथा योग्य आहे. त्याने प्रकृती साम्यावस्थेत राहाते. सातही धातुंचे पोषण उत्तम रितीने होते. […]

Water | Importance of Hydration |

जेवणानंतर पाणी प्यायल्याने जाडी वाढते. असं वाग्भटजी म्हणताहेत. असं नव्हे  तर व्यवहारातही तेच दिसते. जसं जेवायच्या अगोदर पाणी प्यायले की अग्नि कमी होतो, पचन मंदावते आणि कृश होतो. तसं जेवणानंतर […]

Thalipith | Healthy breakfast options for 1 month | Maharshtrian brekafast option | Nashta

“तुम्ही वैद्य लोक ब्रेड बटर खाऊ नका,आंबवलेला डोसा इडली खाऊ नका म्हणतात.अहो मग नाश्त्याला खायचे तरी काय आम्ही ?'”असे डोळे मोठे आणि चेहरा एवढासा करून निरागस जाब विचारणाऱ्या माझ्या समस्त […]

Dine In Why Eating At Home Is Better For Your Health And Your Wallet|Blogs|Just for Hearts

Many people are concerned about the salt, sugar and fat they consume at restaurants. Like many individuals, you may have a busy schedule that leaves little time for meal preparation, […]

Cabin Fever - 5 Ways to Feel Fit in the Wintertime|Blogs|Just for Hearts

Even if you are normally very active during warmer times of the year, staying fit in winter can be a challenge. Not only can the outside temperatures get very cold, […]

Lemon water for Weight loss \ Blogs \ just for Hearts

पाणी म्हणजे जीवन जर योग्य वेळी, योग्य काळी, योग्य स्थळी, योग्य मात्रेमधे प्यायले तर ! हे विश्व पाण्यातूनच निर्माण झाले आहे. प्रत्येक प्राणीमात्राला जगण्यासाठी पाणी हे अत्यंत आवश्यक आहे. असे […]

Keys to Healthy Diet

Keys to healthy Diet |Blogs| Just for Hearts

Developing healthy eating habits is not diet as confusing or as restrictive as many people imagine. The first principle of a healthy diet is simply to eat a wide variety of […]

Who should avoid drinking water | Pani koni pivu naye | Marathi Health articles | Ayurveda articles | Just for hearts

निषेधार्ह पाणी *भाग एक* काही श्लोकांचे अर्थ कळले नाहीत तरी ते द्यावेत असे वाटते. म्हणजे त्याविषयी वाचणाऱ्याच्या मनात शंका रहात नाही. जसे वाग्भटजी अध्याय क्र.5 मधील श्लोक 13/14 मधे म्हणतात, […]

Personalised Ayurveda Consultation with Dr.Prem \ Dr. Prem Shankar \ Ayurveda consultations \ Online consultations \ My eclinic \ Just for Hearts

शब्दार्थबोधासाठी नैयायिकांनी शक्ती आणि लक्षणा या शब्दवृत्ती वर्णन केल्या आहेत. उत्तर मीमांसा दर्शनाने शब्दाच्या / ग्रंथाच्या तात्पर्यनिर्णयासाठी सहा हेतू दिले आहेत. १. उपक्रम – उपसंहार ः ग्रंथ किंवा प्रकरणाच्या विषयाचे […]

Personalised Ayurveda Consultation with Dr.Prem \ Dr. Prem Shankar \ Ayurveda consultations \ Online consultations \ My eclinic \ Just for Hearts

ओम् नमो आत्रेयादिभ्यः आयुर्विद्यासंप्रदायकर्तृभ्यः नमो महद्भ्यः गुरुभ्यः । पारंपारिक पाठशाळांमध्ये अध्ययनापूर्वी विविध मंगलाचरणांचा पाठ केला जातो. त्यातील एक सोपे मंगलाचरण आयुर्वेदासाठी लिहिले आहे. प्राचीन काळापासून वेदमंत्रांचे रक्षण उत्तम प्रकारे झाले […]