Prama Joshi, Author at Just for Hearts
Prama Joshi About the author: Vd Prama Joshi completed her MD , PhD in Ayurveda , MA Mphil ( Sanskrit) . She is working as a Prof Samhita Siddanata & great experience of teaching Ayurveda. Also she has more 25 years Clinical Ayurveda
Personalised Ayurveda Consultation with Dr.Prem \ Dr. Prem Shankar \ Ayurveda consultations \ Online consultations \ My eclinic \ Just for Hearts

शब्दार्थबोधासाठी नैयायिकांनी शक्ती आणि लक्षणा या शब्दवृत्ती वर्णन केल्या आहेत. उत्तर मीमांसा दर्शनाने शब्दाच्या / ग्रंथाच्या तात्पर्यनिर्णयासाठी सहा हेतू दिले आहेत. १. उपक्रम – उपसंहार ः ग्रंथ किंवा प्रकरणाच्या विषयाचे […]

Personalised Ayurveda Consultation with Dr.Prem \ Dr. Prem Shankar \ Ayurveda consultations \ Online consultations \ My eclinic \ Just for Hearts

ओम् नमो आत्रेयादिभ्यः आयुर्विद्यासंप्रदायकर्तृभ्यः नमो महद्भ्यः गुरुभ्यः । पारंपारिक पाठशाळांमध्ये अध्ययनापूर्वी विविध मंगलाचरणांचा पाठ केला जातो. त्यातील एक सोपे मंगलाचरण आयुर्वेदासाठी लिहिले आहे. प्राचीन काळापासून वेदमंत्रांचे रक्षण उत्तम प्रकारे झाले […]