Know all about LIPID PROFILE

Toll Free No.:1800-233-3337 (9AM- 5PM IST)

Contact No.:020 27293337 (9AM - 8PM)

leader-board-mobile

Know all about LIPID PROFILE

Cholesterol

Lipid profile is a commonly performed lab test performed to detect abnormalities in blood cholesterol and its components. Deranged values often suggest cardiovascular (heart disease) risk.

Who should do it & how often?

Recommendations suggest-

Get Personalised Consultations from our Experts!

  • In children, this test is not routinely performed. Some organization assess it once between 9 to 11 years of age to rule out any abnormality.
  • Healthy adults (without any heart diseases) should do it at-least once in 5 years.
  • People with known heart diseases, lifestyle diseases or with any lipid profile abnormalities should perform it more often (at-least once in a year).
Lipid profile

Lipid profile

Preparation:

One needs to fast for minimum 10 to 14 hours before conduction of the test. Water is allowed. Alcohol consumption must be avoided a day before the test.

Components of lipid profile:

1. Total cholesterol: Components such as HDL, LDL, VLDL make up total cholesterol.

2. Triglycerides: It is again a type of fat in blood. In excess amount it increases risk of diabetes and heart diseases.

3. LDL (Low Density Lipoprotein): It is also known as ‘bad cholesterol’ as it accumulates inside the blood vessels if it exceeds beyond the limit and increases the risk of heart diseases

4. HDL (High Density Lipoprotein): It is known as ‘good cholesterol’ as it is heart friendly. It prevents excessive build up of bad cholesterol.

5. VLDL (Very Low Density Lipoprotein): It is a derived fraction and calculated based on triglyceride levels.

Normal Values:

Normal values may vary slightly from lab to lab depending upon the reagents and the used.

Component Normal Range
Total Cholesterol 200 mg/dL
Triglycerides Less than 150 mg/dL
LDL Less than 130 mg/dL
HDL Males: More than 40 mg/dLFemales: More than 50 mg/dL
VLDL Less than 40 mg/dL

 

 

 

Diet Plans: 14 Day Free Trial Available, Book Now!

Personlized Wellness Leads
Sending

Comments on this entry are closed.

आहार हेच सर्वश्रेष्ठ औषध आहे

आहार हेच सर्वश्रेष्ठ औषध आहे


August 30, 2016    Dr Suvinay Damle

    *आहाररहस्य.* आपण आहार का घेतो ? …..शरीराचं नीट योग्य पोषण होण्यासाठी. कशासाठी व्हायला हवे पुष्टीपोषण ? …..शरीरातील धातूंची क्षमता वाढण्यासाठी. कशाला हवी धारणक्षमता ? ……निरोगी रहाण्यासाठी निरोगी जगायचे कशासाठी […]

वसुधैव कुटुंबकम् ।।

वसुधैव कुटुंबकम् ।।


August 29, 2016    Dr Suvinay Damle

*आहाररहस्य* All world is like a home. वसुधैव कुटुंबकम् ।। यालाच *हे विश्वची माझे घर* असं माऊलींनी म्हटलंय. जर हे सर्व विश्व, एक कुटुंब एक क्षणभर जरी मानले तरी, या […]

आपले *आहार रहस्य* हे आपणच शोधले पाहिजे

आपले *आहार रहस्य* हे आपणच शोधले पाहिजे


August 28, 2016    Dr Suvinay Damle

*आहाररहस्य* *आहारसार भाग 10* रासायनिक खते आणि विषारी फवारणी केलेला गहू, कोकणात तरी न धुता खाऊ नये. गावठी, देशी गाईच्या दुधाखेरीज अन्य जर्सी हाॅस्टीन एचेफ इ. जनावरांचे सरकारी भेसळ असलेले […]

एकतर *टोटल प्रिव्हेंशन*, नाहीतर *टोटल क्युयर*

एकतर *टोटल प्रिव्हेंशन*, नाहीतर *टोटल क्युयर*


August 27, 2016    Dr Suvinay Damle

*आहाररहस्य* *आहारसार भाग 9* अन्नावरचे संस्कार अन्नाचे गुण बदलून टाकतात. मक्याचे दाणे खायचे असतील तर, त्याअगोदर कणीस स्वच्छ तर करायला हवे. त्याच्यावरची आवरणे आणि तूस काढून टाकायला नकोत का ? […]

जर्सी गाईच्या दुधाची शुद्धी कशी करणार ?

जर्सी गाईच्या दुधाची शुद्धी कशी करणार ?


August 26, 2016    Dr Suvinay Damle

*आहारसार भाग 8* रासायनिक खतांच्या विषारी अवगुणांपासून आपली सुटका तर  नाहीच. ती तर प्रत्येक अन्नामधे, भाज्यांमधे, साखरेमधे, दुधामधे, औषधांमधे, हवेमधे, आणि आता विचारांमधेदेखील आली आहे. गरज आहे ती शुद्धीकरणाची ! […]

गहू खाताना काय काळजी घ्यावी

गहू खाताना काय काळजी घ्यावी


August 25, 2016    Dr Suvinay Damle

  *आहाररहस्य* *आहारसार भाग 7* गहू कोकणी माणसांनी, कोकणात तर खाऊ नयेच. पण जिथे पिकतो तिथे सुद्धा तो खावा की नाही, अशी परिस्थिती आहे. या संदर्भात काही गोष्टींची माहिती जरूर […]

Say Yes To Dry Fruits

Say Yes To Dry Fruits


August 25, 2016    Ayushy Sachan

Dry fruits are nuts and dried out fruits or can simply explained as fresh fruits with water removed or dehydrated to retain the pulp of the fruit. Dry fruits are […]

काय गहू खायचा नाही ? हे जरा अतिच होतंय हं !

काय गहू खायचा नाही ? हे जरा अतिच होतंय हं !


August 24, 2016    Dr Suvinay Damle

  *आहाररहस्य* *आहारसार भाग 6* काय गहू खायचा नाही ? मग आम्ही खायचे तरी काय ?? चपाती खायची नाही, म्हणजे जरा अतिच होतंय हं. ? डब्यातून तर आम्हाला चपातीच न्यावी […]

[formidable id=140]
Newsletter- Diet Category
Sending
[formidable id=134]
Subscribe to Newsletter
Sending