Just for Hearts: Online Diet Plans - Just for Hearts

Toll Free No.:1800-233-3337 (9AM- 5PM IST)

Contact No.:020 27293337 (9AM - 8PM)

leader-board-mobile

Just for Hearts: Online Diet Plans

How_it_works_Online Diet plans | Just for Hearts

Just for Hearts Online Diet plans are most popular among young crowd. Busy schedule, demanding working life, health issues, waiting time in doctors clinic etc are barriers for you to go for consultation? Here is the introduction to JFH Online Diet Plans. Easy payment options and 24*7 accessibility are the key features.

Get Personalised Consultations from our Experts!

[slideshare id=15531091&doc=howitworksonlinedietplans-121207024657-phpapp02]

 

Read how exactly Online Diet Plans Work? 

To Know More about JFH Diet Plans refer to this Page: Diet Plans.

If you need further assistance in selecting appropriate Diet Plan for you contact on divya@justforhearts.org .

Diet Plans: 14 Day Free Trial Available, Book Now!

Comments on this entry are closed.

उपासनेबरोबर उपासही

उपासनेबरोबर उपासही


July 29, 2016    Dr Suvinay Damle

*उपवास भाग 10* सर्वांनी, दर चार तासांनी, खाल्लेच पाहिजे, अन्यथा आपल्याला *अल्सरसारखे* पोटाचे आजार उद्भवू शकतात. ही विनाकारण घातलेली भीती आधी दूर केली पाहिजे, ही (जी भीती ) उपवासामधे मोठ्ठा […]

ईच्छा तिथे मार्ग!

ईच्छा तिथे मार्ग!


July 28, 2016    Guest Blogger

नमस्कार मी स्वाती बापट आज तुमच्या सोबत माझा अनुभव कथन करणार आहे. मला खुप उशिरा जाग आली पण वाचून जर तुम्हाला योग्य वेळी जाग आली तर मला आनंद आहे. म्हणून […]

 मनाचा उपवास

 मनाचा उपवास


July 28, 2016    Dr Suvinay Damle

उपवास भाग 9 शस्त्र, शास्त्र आणि पाणी हे घेणार्‍याच्या पात्रतेनुसार गुण आणि दोष उत्पन्न करतात. म्हणून शिकणार्‍याची बुद्धी शुद्ध करून घ्यावी असे वचन आहे. खरंच आहे. ब्लेडने पोट फाडू पण […]

उपवासातील विविधता

उपवासातील विविधता


July 28, 2016    Dr Suvinay Damle

*उपवास भाग 8* काही काम्य व्रते असतात, काहीतरी हवे असते, त्यासाठी व्रत म्हणून उपास केला जातो, जसे संकष्टी, वैभवलक्ष्मी इ. मला मुलगा होऊ देत, मला चांगले गुण मिळू देत, मला […]

Healthy colon, Happy you

Healthy colon, Happy you


July 26, 2016    Guest Blogger

The colon(also known as the large intestine) is the final stop in food’s journey through the digestive tract. This organ is not only waste disposal of your body but it […]

Eclinic: A modern way of clinical practice

Eclinic: A modern way of clinical practice


July 26, 2016    Pooja Kulkarni

Just few months back I met my friend, who is also a clinical dietitian, she was fed up searching for any work opportunity which can be managed along with her […]

विविधतेतून एकतेकडे

विविधतेतून एकतेकडे


July 26, 2016    Dr Suvinay Damle

उपवास भाग  7 हिंदु धर्मात अनेक प्रकारचे उपवास सांगितलेले आहेत. पण सर्वांची फलश्रुती एकच ! आनंद प्राप्ती, म्हणजेच ईश्वरत्वाच्या जवळ जाणे, म्हणजे मोक्ष ! जसा भाव तसा देव, जसा उपवास […]

पावसाळ्यात हे पदार्थ आहारात नक्की घ्या!

पावसाळ्यात हे पदार्थ आहारात नक्की घ्या!


July 25, 2016    Tejas

“मॅडम जरा पावसाळ्याचं डाएट लिहून द्या बरं!” सुशिलाताई छोट्या माधवला घेऊन क्लिनिकमध्ये आल्या होत्या. “पावसाळ्याचं डाएट? हे काय असतं बुवा?” मी माधवकडे पहात हसत हसत म्हटले. माधव आपले गळणारे नाक […]

[formidable id=140]
Newsletter- Diet Category
Sending
[formidable id=134]
Subscribe to Newsletter
Sending